ÖZGEÇMİŞ

Serkan GÜMÜŞ, 1978 yılında Ardahan’da doğdu. Lise eğitimini Bursa Tophane Anadolu Teknik Lisesinde tamamlamıştır. 1997 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğini 2001 yılında bitirmiştir. 2003 yılında Sakarya Üniversitesinde başladığı yüksek lisans eğitimini “Avrupa Birliği Yolunda Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması” başlıklı tez ile tamamlamıştır.

Doktora eğitimine 2015 yılında Yalova Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında başlamış ve “Gölge Eğitim Faaliyetlerinin Sosyal Politika Bağlamında Değerlendirilmesi: Bursa Örneği ” başlıklı doktora tezini tamamlayıp 2021 yılında doktor ünvanını almıştır.

2009-2014 yılları arasında MEB tarafından Belarus Devlet Üniversitesine okutman olarak görevlendirilmiştir.

2015 yılında Bursa’da proje uzmanı olarak çalışmıştır. Okul terkleri ve göç projelerinde yer almıştır. 2019 yılında MEB tarafından Offenburg Bölgesine Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak atanmıştır. İyi derecede İngilizce orta derecede Almanca ve Rusça bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

LEBENSLAUF

Serkan GÜMÜŞ wurde 1978 in Ardahan geboren. Er besuchte das Technische Gymnasium in Bursa und studierte daraufhin Englisch auf Lehramt an der Uludag Universität. Nach seinem Studium, im Jahre 2001, begann er mit seiner Masterarbeit an der Universität Sakarya  mit dem Thema  “Restrukturierung der sozialen Dienste auf dem Weg in die Europäische Union” und beendete seine Masterarbeit  im Jahre 2003.

Er begann im Jahre 2015 mit seiner Doktorandenausbildung an der Universität Yalova und schrieb seine Doktorarbeit zum Thema “Evaluierung von Nachhilfe Unterricht im Kontext der Sozialpolitik: Als Beispiel Bursa”. Im Jahre 2021 erworb er seinen Doktortitel.

Zwischen 2009 und 2014 wurde er vom Türkischen Kultusministerium als Lektor an die Staatsuniversität Weißrussland versetzt.                                                                        Er arbeitete 2015 als Projektexperte in Bursa. Er nahm an Projekten für Schulabgänger und Migranten teil.

2019 wurde er vom Türkischen Kultusministerium als Lehrer für den muttersprachlichen Unterricht nach Offenburg versetzt. Er spricht fließend Englisch und im mittleren Niveau Deutsch und Russisch. Er ist verheiratet und hat ein Kind.

E-Mail: serkangumus@yahoo.com